Etikkrådet anbefaler å utelukke Shapir Engineering and Industry Ltd (Shapir) fra Statens pensjonsfond utland (SPU) på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

Etikkrådet legger til grunn at de israelske bosettingene på Vestbredden er oppført i strid med folkeretten, og at deres eksistens og stadige utvidelser påfører den palestinske befolkningen i området betydelig skade og ulempe.

Bakgrunnen for Etikkrådets anbefaling er selskapets bygging av boliger i israelske bosettinger på Vestbredden.

Etikkrådet avga tilrådningen om utelukkelse 2. november 2020. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 19. mai 2021.

Les Etikkrådets anbefaling her.