I 2010 anbefalte Etikkrådet utelukkelse av selskapet Shanghai Industrial Holdings Ltd.
Les Etikkrådets tilrådning her.