Etikkrådet anbefalte i 2007 å utelukke selskapet Serco Group Plc.
Les Etikkrådets tilrådning her.