Etikkrådet anbefalte i 2013 utelukkelse av selskapene Schweitzer-Mauduit International Inc. og Huabao International Holdings Ltd.  på grunnlag av produksjon av tobakksvarer.
Les tilrådningen her.