Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet Scandinavian Tobacco Group A/S fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers på grunnlag av selskapets produksjon av tobakksvarer.

Etikkrådet avga tilrådningen 24. februar 2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 7. september 2022.

Les Etikkrådets tilrådning her.