Tilrådning 21. desember 2015 om utelukkelse av selskapet San Leon Energy Plc.

Etikkrådet tilråder å utelukke selskapet San Leon Energy Plc. fra Statens pensjonsfond utland fordi selskapet medvirker til grove brudd på grunnleggende etiske normer ved å drive petrol­eumsprospektering i Vest-Sahara på oppdrag for marokk­anske myndigheter.

Les Etikkrådets tilrådning her.