I mai 2007 anbefalte Etikkrådet utelukkelse av selskapene Rheinmetall AG og Hanwha Corp.
Les dokumentet her.

På bakgrunn av ny informasjon trakk Etikkrådet tilbake tilrådningen om utelukkelse av Rheinmetall AG i august 2007.
Les dokumentet her.