Tilrådninger 2011, 2013 og 2014 vedrørende selskapet Randgold Resources Ltd.

Etikkrådet ga 24. juni 2011 råd om å sette det britiske selskapet Randgold Resources Ltd. til observasjon grunnet risikoen for medvirkning til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner ved etableringen av en gullgruve i Den demokratiske republikken Kongo (DRC). Selskapet har vært til såkalt lukket observasjon.
Les tilrådningen her.

Etikkrådets observasjonsbrev fra 2013 kan leses her.

Etikkrådet tilrådde 13. januar 2014 å avslutte observasjonen av selskapet. Basert på en vurdering av hvordan selskapet har håndtert situasjonen under observasjonsperioden, kan ikke Etikkrådet se at det foreligger uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.
Les Etikkrådets tilrådning her.

Finansdepartementet har tatt tilrådningen til følge.