Etikkrådet anbefaler å utelukke det thailandske olje- og gasselskapet PTT PCL (PTT) og datterselskapet PTT Oil and Retail Business PCL (PTTOR) fra Statens pensjonsfond utland (SPU) på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Tilrådningen gjelder selskapenes virksomhet i Myanmar.

PTTs datterselskap, PTT Exploration and Production PCL, er partner med det statlige oljeselskapet Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) i tre offshore gassfelt i Myanmar. PTTOR er partner i et fellesforetak med det militæreide konglomeratet Myanmar Economic Corporation (MEC) om bygging og drift av en oljeterminal og et fylleanlegg for flytende naturgass.

I februar 2021 gjennomførte militæret i Myanmar statskupp. Etter kuppet har militæret intensivert sine ekstremt grove overgrep mot sivilbefolkningen. Gjennom sin virksomhet i landet sikrer PTT og PTTOR militæret betydelige inntektsstrømmer som kan finansiere militærets virksomhet og overgrep.   Selskapenes forretningssamarbeid med MOGE og MEC innebærer etter rådets mening en uakseptabel risiko for medvirkning til ekstremt grove overgrep.

Etikkrådet avga tilrådningen 10. mai  2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å utelukke selskapet 15. desember 2022.

Les Etikkrådets tilrådning her.