Tilrådning om å ta Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) av observasjonslisten.

Petrobras er et brasiliansk selskap som opererer innenfor olje- og gassektoren. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland tilrådde 13. november 2019 å ta Petrobras av fondets observasjonsliste hvor det har stått siden 2016. Etikkrådet anbefalte i 2015 å sette Petrobras til observasjon etter at det ble avdekket at toppledere i selskapet og dets viktigste leverandører over et tiår hadde organisert et system hvor bestikkelser var en forutsetning for å vinne kontrakter med selskapet. Etterforskningen av noen av disse sakene pågår fortsatt.
Selv om det fremdeles knytter seg risiko til at den brasilianske staten som kontrollerende eier utpeker et flertall av styremedlemmene i Petrobras, mener rådet at risikoen for korrupsjon i selskapet er redusert. Denne vurderingen bygger blant annet på rettsforliket med amerikanske myndigheter som bekrefter at Petrobras har gjennomført omfattende utbedringstiltak siden etterforskningen startet i 2014, og på at selskapet har forpliktet seg til å rapportere på årlig basis frem til 2021 om den videre implementeringen av etterlevelsesprogrammet og selskapets internkontrolltiltak. Videre vil rådet trekke frem at Petrobras også formelt har status som et offer i Lava Jato-etterforskningen av den føderale påtalemyndigheten og av brasiliansk høyesterett, og at selskapet som følge av dette bistår påtalemyndigheten i mange pågående rettsprosesser.

Les Etikkrådets tilrådning om å ta Petrobras av observasjonslisten her.

 

Etikkrådet anbefalte den 21. desember 2015 å sette selskapet Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) til observasjon på grunn av risikoen for grov korrupsjon.

Toppledere i selskapet og dets viktigste leverandører skal over et tiår ha organisert et system hvor store bestikkelser ble betalt til toppolitikere, politiske partier og embedsmenn. Flere av selskapets toppledere mottok også store returprovisjoner.

Se Etikkrådets tilrådning her.

Norges Bank satte selskapet til observasjon 28. januar 2016. Etikkrådet vil følge opp korrupsjonsrisikoen med selskapet i observasjonsperioden.

Etikkrådets sendte brev til Norges Bank 14. mars 2017 om observasjonen av selskapet.
Se Etikkrådets observasjonsbrev for 2017 her. 

Etikkrådet sendte brev til Norges Bank 20. desember 2018 om observasjon av selskapet.
Se Etikkrådets observasjonsbrev for 2018 her.