Etikkrådet tilrår å utelukke Page Industries Ltd fra Statens pensjonsfond utland grunnet en uakseptabel risiko for at selskapet forårsaker systematiske menneskerettighetskrenkelser.

Page er et indisk tekstilselskap som har enelisens for produksjon, salg og markedsføring av undertøy og badetøy for to internasjonale merkevarer. Selskapet har 17 produksjonsanlegg i India. Undersøkelser av en av selskapets fabrikker har avdekket mange brudd på arbeidstakerrettigheter,  som blant annet omfatter verbal og fysisk trakassering av ansatte, et helseskadelig arbeidsmiljø og at selskapet begrenser ansattes rett til organisering. Etikkrådet legger vekt på at selskapet ikke har bidratt med informasjon for å opplyse saken eller hvordan det arbeider for å forhindre normbrudd. I praksis synes selskapet å gjøre lite for å hindre brudd på arbeidstakerrettigheter i sin virksomhet.

Etikkrådet avga tilrådningen 19. februar 2020. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 31. august 2020.