Selskapet ble anbefalt utelukket i februar 2009 på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til alvorlige miljøskader.

Les Etikkrådets tilrådning her