Selskapet ble tilrådet utelukket i februar 2009 på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til alvorlige miljøskader.

Se tilrådningen her (pdf).