Etikkrådet avga tilrådning om å utelukke at selskapet Noble Group Limited den 26. juni 2013 på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet gjennom konvertering av tropisk regnskog til oljepalmeplantasjer er ansvarlig for alvorlig miljøskade.

Den 1. januar 2015 trådte nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland i kraft. De nye retningslinjene omfatter selskaper i fondets portefølje. Noble Group Limited var per 1. januar 2015 ikke i fondets portefølje.

I henhold til § 12 bokstav b i de nye retningslinjene skal råd fra Etikkrådet som ikke var endelig saksbehandlet i Finansdepartementet innen 1. januar 2015, tas til etterretning av departementet og offentliggjøres i de sakene som gjelder selskaper som ikke er i fondets portefølje. Tilrådingen er således publisert på Etikkrådets nettside.

Les tilrådningen her.