Etikkrådet anbefaler å oppheve observasjonen av det taiwanske selskapet Nien Hsing Textile Co Ltd.

Nien Hsing produserer garn, stoffer og klær i Taiwan, Vietnam, Lesotho og Mexico. I juli 2018 ble  selskapet satt til observasjon på grunn av risikoen for systematiske krenkelser av arbeidstakerrettigheter i selskapets tekstilfabrikker.

I observasjonsperioden har Nien Hsing tatt betydelige grep for å bedre arbeidsforholdene ved sine fabrikker og arbeider nå mer systematisk for å ivareta arbeidstakerrettigheter. Samlet sett indikerer dette en endring i kulturen i selskapet som er nødvendig for å skape varige endringer. Etikkrådet mener derfor at observasjonen kan avsluttes.

Etikkrådet avga tilrådningen 17. desember 2021.  Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å avslutte observasjonen av selskapet 7. mars 2022.

Les Etikkrådets tilrådning her.