Etikkrådet anbefaler å utelukke Mivne Real Estate Kd Ltd (Mivne) fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

Bakgrunnen for Etikkrådets anbefaling er selskapets utleie av industrilokaler tilknyttet israelske bosettinger på Vestbredden.

Etikkrådet anser at selskapets utleie av bygninger som er oppført i strid med folkeretten, bidrar til å opprettholde den rettstridige tilstanden som deres bygging en gang initierte. Denne formen for medvirkning til folkerettsbrudd er etter Etikkrådets syn grunnlag for utelukkelse av selskaper fra SPU.

Etikkrådet avga tilrådningen om utelukkelse 17. desember 2020. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 19. mai 2021.

Les Etikkrådets anbefaling her.