Mativ Inc (tidligere Schweitzer-Mauduit International Inc)  ble utelukket fra SPU i 2013 for produksjon av tobakk. Ettersom selskapet ikke lenger er involvert i slik produksjon, anbefaler Etikkrådet at utelukkelsen av selskapet oppheves.

Etikkrådet avga tilrådningen 23. april 2024. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å oppheve utelukkelsen av selskapet 26. juni 2024.

Les Etikkrådets tilrådning her.