I 2013 ble grunnlaget for utelukkelsen av selskapet Lockheed Martin Corp. vurdert på nytt.
Etikkrådet anbefalte at utelukkelsen på grunnlag av klasevåpenproduksjon ble opphevet, men at selskapet likevel forble utelukket på bakgrunn av kjernevåpenproduksjon.
Les Etikkrådets tilrådning her.