Det malaysiske skogselskapet Lingui Developments Berhad tilrådes utelukket fra Statens pensjonsfond utland på grunn av ulovlig hogst og alvorlig miljøskade. Etikkrådet har undersøkt selskapets virksomhet i Sarawak (Malaysia). Lingui er et datterselskap til Samling Global Ltd som ble utelukket fra SPU i 2010.

Les tilrådningen her