Etikkrådet anbefaler å utelukke L3Harris Technologies Inc  fra Statens pensjonsfond utland på grunnlag av selskapets produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen.

Etikkrådet avga tilrådningen 19. desember 2023. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å utelukke selskapet 15. mai 2024.

 Les Etikkrådets tilrådning her.