I 2010 anbefalte Etikkrådet at utelukkelsen av L-3 Communications Holdings Inc. oppheves.
Les Etikkrådets tilrådning her.