Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet Korea Gas Corporation (KOGAS) fra Statens pensjonsfond utland (SPU) på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Tilrådningen gjelder selskapets virksomhet i Myanmar.

KOGAS er partner med det statlige oljeselskapet Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) i Shwe-gassfeltet utenfor kysten av Myanmar. I februar 2021 gjennomførte militæret i Myanmar statskupp. Etter kuppet har militæret intensivert sine ekstremt grove overgrep mot sivilbefolkningen. Gjennom sin virksomhet i landet sikrer KOGAS militæret betydelige inntektsstrømmer som kan finansiere militærets virksomhet og overgrep.   Selskapets forretningssamarbeid med MOGE innebærer etter rådets mening en uakseptabel risiko for medvirkning til ekstremt grove overgrep.

Etikkrådet avga tilrådningen 29. november 2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å utelukke selskapet 27. april 2023.

Les Etikkrådets tilrådning her.