Etikkrådet anbefaler å oppheve observasjonen av det japanske selskapet Kirin Holdings Co Ltd.

Kirin er et holdingselskap med flere datterselskaper som hovedsakelig har virksomhet innen produksjon av drikkevarer og farmasi. I mars 2021 ble Kirin satt til observasjon etter kriteriet for alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. I Myanmar var selskapet med i to fellesforetak med det militære konglomeratet Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHPCL). Etikkrådet mente at et forretningssamarbeid med MEHPCL innebar en høy risiko for å medvirke til grove overgrep fra militæret.

Etikkrådet anbefalte observasjon av selskapet fordi Kirin opplyste at det vurderte å gjøre endringer i virksomheten sin i Myanmar. Kirin har nå avsluttet partnerskapet med MEHPCL og har ikke lenger virksomhet i Myanmar. Etikkrådet mener derfor at observasjonen kan avsluttes.

Les Etikkrådets anbefaling her.