Tilrådninger 2005 og 2006 vedrørende utelukkelse av selskapet Kerr-McGee Corp.
Selskapet Kerr-McGee Corp. ble tilrådet utelukket i 2005 på grunn av sin oljeletingsvirksomhet utenfor kysten av Vest-Sahara.
Les Etikkrådets tilrådning fra 2005 her (pdf).

Selskapet virksomhet ble avsluttet i 2006. Etikkrådet avga da en tilrådning om å oppheve utelukkelsen av selskapet.
Les etikkrådets tilrådning om opphevelse av uteukkelsen her.