Etikkrådet anbefalte 1. mars 2018 å utelukke JBS SA fra SPU på grunn av risikoen for grov korrupsjon. Tidligere representanter for ledelsen og styret i JBS har tilstått å ha bestukket mer enn 1800 politikere i Brasil fra 28 forskjellige politiske partier gjennom de siste 10-15 årene.
Den 10. juli 2018 offentliggjorde Norges Bank sin beslutning om å følge Etikkrådets anbefaling.

Les Etikkrådets tilrådning her