I 2012 anbefalte Etikkrådet utelukkelse av selskapene Jacobs Engineering Group Inc. og The Babcock & Wilcox Co.
Les Etikkrådets tilrådning her.