Etikkrådet anbefalte 28. april 2021 å sette Hyundai Engineering & Construction Co Ltd (HDEC) til observasjon på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet bidrar til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon.

HDEC er ett av de største entreprenørselskapene i Sør-Korea. HDEC er involvert i bygging av havner og terminaler, broer og motorveier, dammer, kjernekraft- og andre kraftverk, petrokjemiske anlegg, leilighetsbygg, m.m. Etikkrådets undersøkelser har vist at HDEC, alene eller gjennom datterselskap, kan knyttes til korrupsjonsanklager eller -mistanker i tre land i tidsrommet 2008-2018. I tillegg har HDEC vært involvert i 13 forskjellige budriggingssaker i perioden 2005-2013. Når det gjelder HDECs håndtering av de forskjellige anklagene, er det Etikkrådets syn at selskapet har tatt for lett på disse. Etikkrådets gjennomgang av selskapets systemer og rutiner for å forebygge og avdekke korrupsjon gir videre inntrykk av at det er mye som gjenstår å utvikle og implementere.

Norges Bank offentliggjorde 1. juli 2021 sin beslutning om å sette HDEC til observasjon over en periode på fire år.

Les Etikkrådets tilrådning her.

Etikkrådet sendte brev til Norges Bank 8. februar 2023  om observasjon av selskapet.
Les Etikkrådets observasjonsrapport for 2022 her.