Etikkrådet anbefaler å utelukke Honeys Holdings Co Ltd (Honeys) fra Statens pensjonsfond utland (SPU) på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet forårsaker systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

Honeys er et japansk selskap som designer, produserer og markedsfører klær og tilbehør for kvinner gjennom egne merker i Japan og Kina, og er også leverandør til andre store forhandlere i Japan. Selskapet eier to klesfabrikker i Myanmar.

Undersøkelser av arbeidsforholdene ved disse fabrikkene har avdekket mange brudd på arbeidstakerrettigheter, som blant annet omfatter trakassering av ansatte og alvorlige brudd på bestemmelser om brannsikkerhet og arbeidsmiljø. Undersøkelsene viste også at Honeys inntil nylig har ansatt mindreårig arbeidskraft under samme vilkår som voksne, utstrakt og ulovlig bruk av dagkontrakter, og at ansatte blir straffet økonomisk for blant annet sykefravær. Rådet mener også at Honeys aktivt begrenser organisasjonsfriheten gjennom oppsigelser av fagforeningsledere og fagforeningsmedlemmer på grunn av deres deltakelse i fagforeningsaktivitet. Selskapet har også anlagt et sivilt søksmål og politianmeldt en fagforeningsleder på grunnlag av fagforeningsvirksomhet.

Honeys benekter mange av normbruddene, men ser også ut til å ha gjennomført enkelte forbedringer ved fabrikkene etter rådets undersøkelser. Rådet legger vekt på at en rekke normbrudd ikke ser ut til å være rettet opp, og at oppfølgende undersøkelser ikke bekreftet flere av selskapets utsagn om forbedringer.  Etter rådets oppfatning viser dette et handlingsmønster som tilsier at normbruddene er systematiske, og at selskapet i praksis ikke har et system som er egnet til å forhindre, avdekke og avhjelpe brudd på arbeidstakerrettigheter i sin virksomhet.

Etikkrådet avga tilrådningen om utelukkelse 25. november 2020. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 19. mai 2021.