Etikkrådet anbefaler å oppheve observasjonen av selskapet Hansae Yes24 Holdings og datterselskapet Hansae Co Ltd.

Hansae er en koreansk klesprodusent som produserer klær blant annet i Vietnam, Haiti og Myanmar. I 2017 ble selskapene satt til observasjon på grunn av risikoen for systematiske krenkelser av arbeidstakerrettigheter i Hansaes klesfabrikker. I observasjonsperioden har Hansae innført mange endringer og arbeider nå mer systematisk for å ivareta arbeidstakerrettigheter i sine fabrikker. Samlet sett kan dette bidra til å skape varige forbedringer. Etikkrådet mener derfor at observasjonen kan avsluttes.

Etikkrådet avga tilrådningen 25. november 2021.  Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å avslutte observasjonen av selskapet 7. mars 2022.

Les Etikkrådets tilrådning her.