Hansae Co. Ltd. har egne fabrikker for produksjon av tekstiler i blant annet Vietnam. Tilrådningen er basert på undersøkelser som viser at omfanget av normbrudd har vært stort i flere av selskapets fabrikker i Vietnam og har pågått over lang tid, og at selskapet ikke tidligere har vært i stand til å skape varige forbedringer i arbeidsforholdene.

Norges Bank besluttet den 23. juni 2017 å sette selskapene til observasjon og har bedt Etikkrådet om å følge utviklingen i saken.
Les Etikkrådets tilrådning her.

Etikkrådet sendte brev til Norges Bank 11. februar 2019 om observasjon av selskapet.
Les Etikkrådets observasjonsbrev for 2018 her.