Hansae Co. Ltd. har egne fabrikker for produksjon av tekstiler i blant annet Vietnam. Tilrådningen er basert på undersøkelser som viser at omfanget av normbrudd har vært stort i flere av selskapets fabrikker i Vietnam og har pågått over lang tid, og at selskapet ikke tidligere har vært i stand til å skape varige forbedringer i arbeidsforholdene.

Norges Bank besluttet den 29. juni 2017 å sette selskapene til observasjon og har bedt Etikkrådet om å følge utviklingen i saken.
Les Etikkrådets tilrådning her.

Etikkrådet sendte brev til Norges Bank 11. februar 2019 om observasjon av selskapet.
Les Etikkrådets observasjonsbrev for 2018 her.

Etikkrådet sendte brev til Norges Bank 24. november 2020 om observasjon av selskapet.
Les brevet her.