Etikkrådet anbefalte den 24. oktober 2018 å utelukket selskapet Halcyon Agri Corp Ltd på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for alvorlig miljøskade gjennom konvertering av tropisk skog til gummiplantasjer i Kamerun. Etikkrådet har også lagt vekt på risikoen for at plantasjen vil kunne skade de universelle verdiene i the Dja Faunal Reserve, som er et UNESCO verdensarvområde.

Den 18. mars 2019 offentliggjorde Norges Bank sin beslutning om å følge Etikkrådets anbefaling.

Les Etikkrådets tilrådning her.