I 2011 anbefalte Etikkrådet utelukkelse av selskapet Grupo Carso SAB de CV.
Les Etikkrådets tilrådning her.