Etikkrådet anbefaler at utelukkelsen av Grupo Carso SAB de CV blir opphevet, da selskapet ikke lenger produserer tobakk.
Les Etikkrådets tilrådning om opphevelse av utelukkelsen her.