Etikkrådet anbefalte i 2007 utelukkelse av selskapt GenCorp Inc.
Les Etikkrådet tilrådning her.