Etikkrådet avga i 2006 tilrådning om utelukkelse av selskapet Freeport McMoran Copper & Gold Inc.

Les Etikkrådets tilrådning her