Selskapene FMC Corporation og Potash Corporation of Saskatchewan ble i 2010 tilrådet utelukket på bakgrunn av sine kjøp av fosfat som er utvunnet i Vest-Sahara.
Les tilrådningen om utelukkelse av selskapene her (pdf).

Finansdepartementet sendte i februar 2011 brev til Etikkrådet, hvor det ble bedt om presisering av enkelte forhold i tilrådningen.
Les brevet fra Finansdepartementet (pdf).
Les Etikkrådets svar på departementets brev (pdf).
Les Finansdepartementets pressemelding om saken.

31. august 2012 anbefalte Etikkrådet å oppheve utelukkelsen av selskapet FMC Corp.
Les Etikkrådets tilrådning om opphevelse her. (pdf)
Les Finansdepartementets pressemelding om saken.