Etikkrådet anbefalte 22. april 2016 å utelukke selskapene Fluor Corp. og Huntington Ingalls Industries Inc. fra Statens pensjonsfond utland (SPU) på grunnlag av selskapenes produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen. Etikkrådet anbefalte samtidig å opprettholde utelukkelsen av selskapet Honeywell International Inc.
Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapene 16. januar 2018.
Les Etikkrådets tilrådning her.