Etikkrådet avga i mars 2013 tilrådning om observasjon av selskapet Eni SpA.
Les Etikkrådets tilrådning (pdf).

Finansdepartementet besluttet i oktober 2013 å be Norges Bank inkludere oljesøl og de miljømessige forholdene i Nigerdeltaet i eierskapsarbeidet for en periode på mellom fem og ti år.
Les Finansdepartementet pressemelding om saken.