Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet Elsewedy Electric Co fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller forårsaker alvorlig miljøskade.

Elsewedy Electric er et egyptisk kraftselskap og en av to partnere i et fellesforetak som bygger en demning og et vannkraftverk i Rufiji-elven ved Stiegler’s Gorge i Tanzania. Vannkraftverket ligger i Selous Game Reserve, som står på UNESCOs liste over verdens naturarv i fare. Reservatet er også et av de største gjenværende verneområdene i Afrika, og ansett for å være usedvanlig viktig for bevaring av biologisk mangfold. Vannkraftprosjektet vil medføre omfattende og uopprettelig skade på de enestående verdiene i verdensarvområdet. Avbøtende tiltak vil i liten grad kunne endre på dette.

Etikkrådet avga tilrådningen 2. juli 2019. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 12. mai 2020.

Les Etikkrådets tilrådning her.