Etikkrådet avga tilrådning om utelukkelse av selskapet DRD Gold Ltd. i august 2006.
Les Etikkrådets tilrådning her.

I 2009 anså Etikkrådet anser at DRD Gold ikke lenger er delaktig i den aktiviteten som tilrådningen om utelukkelse var basert på. Rådet finner dermed at grunnlaget for utelukkelse av DRD Gold fra Statens pensjonsfond – Utlands investeringsmuligheter ikke lenger er til stede.
Les Etikkrådets tilrådning om å oppheve utelukkelsen av selskapet her