Etikkrådet tilrådet i 2008 å utelukke selskapet Dongfeng Motor Group Co Ltd på grunnlag av selskapets salg av militært materiell til Burma.

Les Etikkrådets tilrådning her.