I 2014 anbefalte Etikkrådet at utelukkelsen av Dongfeng Motor Group Co. Ltd. skulle oppheves.

Les Etikkrådets tilrådning her.