Etikkrådet anbefalte den 27. mars 2015 å utelukke selskapene Daewoo International Corporation og POSCO på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene gjennom konvertering av tropisk skog til oljepalmeplantasjer er ansvarlige for alvorlig miljøskade.

Les Etikkrådets tilrådning her.