Etikkrådet anbefaler utelukkelse av China Traditional Medicine Holdings Co Ltd fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade.

China Traditional Medicine Holdings er et kinesisk farmasiselskap som produserer og selger tradisjonell kinesisk medisin. I selskapets produkter inngår dyredeler fra globalt truede arter slik som horn fra saigaantilope, leopardbein og pangolinskjell. Produksjon av tradisjonell kinesisk medisin der truede arter inngår, kan bidra til ulovlig handel av disse artene og øker risikoen for at de blir utryddet. Det er ikke kjent hvor mye selskapet bruker av truede arter, hvor dyredelene opprinnelig kommer fra, hvilke lagre av dyredeler som finnes, og hvordan de eventuelt fylles opp.  Når slik informasjon mangler, legger rådet til grunn at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade.  Selskapet har ikke opplyst om planer for å erstatte de ingrediensene som er basert på truede arter, med andre ingredienser.

Etikkrådet avga tilrådningen 6. april 2021. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 29. september 2021.

Les Etikkrådets tilrådning her.