Den 10. oktober 2014 anbefalte Etikkrådet å utelukke China Railway Group Ltd. (CRG) fordi det forelå en uakseptabel risiko for at selskapet er involvert i grov korrupsjon. CRG og et datterselskap skal ha betalt bestikkelser til offentlige tjenestemenn for tildeling av kontrakter for bygging av jernbaner og boligprosjekter.

Den 1. januar 2015 trådte nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland i kraft. De nye retningslinjene omfatter selskaper i fondets portefølje. CRG var per 1. januar 2015 ikke i fondets portefølje. I henhold til § 12 bokstav b i de nye retningslinjene skal råd fra Etikkrådet som ikke var endelig saksbehandlet i Finansdepartementet innen 1. januar 2015, tas til etterretning av departementet og offentliggjøres i de sakene som gjelder selskaper som ikke er i fondets portefølje. Tilrådingen er således publisert på Etikkrådets nettside.

Les Etikkrådets tilrådning her.