Etikkrådet avga tilrådning om å utelukke selskapet China Ocean Resources den 8. november 2013 på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet gjennom sin fiskerivirksomhet medvirker til alvorlig miljøskade.

Den 1. januar 2015 trådte nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland i kraft. De nye retningslinjene omfatter selskaper i fondets portefølje. China Ocean Resources var per 1. januar 2015 ikke i fondets portefølje.

I henhold til § 12 bokstav b i de nye retningslinjene skal råd fra Etikkrådet som ikke var endelig saksbehandlet i Finansdepartementet innen 1. januar 2015, tas til etterretning av departementet og offentliggjøres i de sakene som gjelder selskaper som ikke er i fondets portefølje. Tilrådingen er således publisert på Etikkrådets nettside.

Les tilrådningen her.