Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet Centráis Elétricas Brasileiras SA (Eletrobras) fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove eller systematiske brudd på menneskerettighetene.

Eletrobras er et brasiliansk energiselskap som blant annet deltar i en rekke vannkraftprosjekter. Etikkrådet har blant annet basert sin vurdering på Eletrobras’ rolle i utbyggingen av Belo Monte-kraftverket. Flere urfolksterritorier er sterkt påvirket av utbyggingen. Prosjektet har ført til økt press på urfolksområder, oppløsning av urfolks samfunnsstrukturer og forringelse av deres livsgrunnlag. Prosjektet har også ført til relokalisering av minst 20 000 personer. Dette gjelder blant andre mennesker med et tradisjonelt levevis som levde på øyer og elvebredder som nå er satt under vann.

Etikkrådet legger også vekt på at Eletrobras nylig har deltatt i andre vannkraftprosjekter som har høstet kritikk for brudd på menneskerettighetene, samtidig som selskapet tar sikte på å delta i nye utbygginger.

Etikkrådet avga tilrådningen 27. mai 2019. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 12. mai 2020.

Les hele vurderingen her.