Etikkrådet anbefaler å utelukke Cenovus Energy Inc fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.

Cenovus Energy Inc er et kanadisk selskap som har en betydelig produksjon av olje fra oljesandressursene i Alberta, Canada. Produksjonen har vesentlig høyere utslipp av klimagasser enn gjennomsnittet i verden, og selskapet har ikke konkrete planer som vil føre utslippene ned til dette nivået innen rimelig tid. Klimagassutslippet er ikke underlagt et reguleringsregime som er like stramt som EU-ETS, og har en offentlig pålagt kostnad som er betydelig lavere enn tilsvarende utslipp i EU.

Etikkrådet avga tilrådning om å utelukke selskapet første gang i 2017. Tilrådningen var blant de første som ble avgitt under klimakriteriet, og det var den gang noe uklarhet om anvendelsen av kriteriet. Etter en avklaring fra Finansdepartementet i juni 2019 ble tilrådningen avgitt på nytt høsten 2019 med mindre justeringer, særlig knyttet til hva slags reguleringsregime for klimagassutslipp selskapet er underlagt.

Etikkrådet avga sin justerte tilrådning 7. november 2019. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å utelukke selskapet 12. mai 2020.

Les hele vurderingen her.