Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet Canopy Growth Corp fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers på grunnlag av produksjon av cannabis til rekreasjonell bruk.

Etikkrådet avga tilrådningen 30. mars 2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 7. september 2022.

Les hele vurderingen her.