Etikkrådet anbefalte 22. oktober 2021 å sette det kanadiske selskapet Bombardier Inc (Bombardier) til observasjon på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet bidrar til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon.

Bombardier er en av verdens største produsenter av private jetfly. Tidligere produserte selskapet også kommersielle fly, og det har også vært én av verdens største togprodusenter. Etikkrådets undersøkelser har vist at Bombardier eller selskapets datterselskap kan knyttes til korrupsjonsanklager eller -mistanker i seks land over et tidsrom på mer enn ti år. Etikkrådets gjennomgang av selskapets systemer og rutiner for å forebygge og avdekke korrupsjon gir inntrykk av at en del elementer er på plass, men rådet mener samtidig at det viktigste er implementeringen av antikorrupsjonssystemet. Avviket mellom hva selskapet selv har opplyst, og den informasjonen rådet har hentet inn fra andre kilder, gjør at Etikkrådet stiller spørsmål ved hvor effektivt selskapet håndterer tredjeparts risiko og varsler om mulige uregelmessigheter. Når Etikkrådet likevel ikke tilrår å utelukke Bombardier fra SPU, men å sette selskapet til observasjon, skyldes dette at Bombardier i 2021 solgte ut transportdivisjonen som flertallet av anklagene og mistankene knytter seg til.

Norges Bank offentliggjorde 7. mars 2022 sin beslutning om å sette Bombardier til observasjon over en periode på to år.

Les Etikkrådets tilrådning her.