Selskapet tilrådes utelukket 14. august 2008 på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til nåværende og fremtidig alvorlig miljøskade.

Les Etikkrådets tilrådning her (pdf).